Ασφάλεια Ζωής

Print

Η ιδιωτική ασφάλεια ζωής έχει γίνει πλέον απαραίτητη για κάθε σύγχρονο άνθρωπο. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής έχουν εξελιχθεί και παρέχουν σημαντικότατες καλύψεις όπως:

  1) η Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (και με δυνατότητα επίσκεψης σε επιλεγμένους ιατρούς του δικτύου μας), 2) η απώλεια εισοδήματος λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, 3) η σύνταξη και το εφάπαξ, 4) η μόνιμη ή πρόσκαιρη αναπηρία, 5) η απώλεια Ζωής 6) το Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα, και 7) πολλές άλλες εξειδικευμένες καλύψεις που συμπληρώνουν ικανοποιητικότατα τις παροχές των κοινωνικών ταμείων.

Υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας με ‘ισόβιο πρόγραμμα’ σε περίπτωση απώλειας ζωής από κάθε αιτία σε οποια ηλικία, ώστε να ‘παραμείνει’ ένα σοβαρό κεφάλαιο για τα παιδιά σας. Ενδεικτικά: Ένας ανδρας 40 ετών που έχει ασφαλισμένο κεφάλαιο 30.000 € (με ισόβια κάλυψη) και θα πληρώνει 560€ ετησίως, σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία και σε κάθε ηλικία, ο δικαιούχος θα εισπράξει άμεσα το ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Στη περίπτωση που ο ασφαλισμένος θέλει να διακόψει το ασφαλιστικό του πρόγραμμα στην ηλικία των 65 χρόνων, έχοντας καταβάλει 14.000€, θα μπορεί να εξαγοράσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το ποσό των 12.000€ (δηλαδή σαν να πλήρωνε μόνο 2.000€ για το συνολικό χρονικό διάστημα των 25ετών).

2011 Ασφάλεια Ζωής. © Copyright Νίκος Πιπέρης, All rights reserved. Designed by MobileHome
Powered by Joomla 1.7 Templates